Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 24 2015

Ruda-Maruda
Ludzie zbyt szybko wymieniają się imionami, słowami, myślami. 
A potem znikają.
— “Historie, w których nic się nie dzieje" Igor Kulikowski
Ruda-Maruda
Odpierdol się wszystko złe, a przypierdol dobre.
— Fragment rosyjskiej czastuszki, Swietlana Aleksijewicz, "Czasy secondhand"
Reposted from1923 1923 viamala-mi-w-glanach mala-mi-w-glanach
Ruda-Maruda
''Skąd wiesz kiedy to już koniec?'' 
''Może kiedy bardziej kochasz wspomnienia niż osobę która stoi przed Tobą''
— Nieznany Autor
Ruda-Maruda
0210 a78a
Ruda-Maruda
2700 9ae3 500
Ruda-Maruda
Ruda-Maruda
Miłości nie wolno kalać przyjaźnią. Koniec to koniec.
— E.M. Remarque
Reposted byJessicaadianka66

June 19 2015

Ruda-Maruda
8214 43b6 500
Mount Rainier
Ruda-Maruda
Pilnuj się, aby nikt cię nie lekceważył, nie zbywał ani po tobie nie deptał. Powiedz po prostu: Chwileczkę. Jestem warta wszystkiego, kochanie.
— Maya Angelou
Reposted frompieprzycto pieprzycto viadzikusowska dzikusowska
Ruda-Maruda
Lgnę do ludzi i im nie otwieram. Nieraz otwieram i żałuję.
— Miron Białoszewski
Reposted fromrol rol viapanienkamorganita panienkamorganita

June 17 2015

Ruda-Maruda
Będzie dobrze. Teraz będzie najtrudniej, a potem będzie już dobrze.
— Stephen King

June 10 2015

Ruda-Maruda
4377 56e8 500
Reposted fromsarkastyczna sarkastyczna viapikkumyy pikkumyy
Ruda-Maruda
Reposted fromoll oll viakaygatsby kaygatsby
Ruda-Maruda
Mężczyźni nie zawracają sobie głowy zakończeniem relacji. Ignorują cię do momentu, w którym zaczynasz nienawidzić.
Reposted fromdoope doope viakaygatsby kaygatsby
Ruda-Maruda
8052 67e8
Ruda-Maruda
Ty nawet odchodzić nie umiesz. Wracasz jak czkawka - ani Cię zapić, ani przespać.
— Katarzyna Wołyniec
Reposted fromborn2die born2die viakaygatsby kaygatsby
Just because I didn’t beg for you doesn’t mean I didn’t want you to stay.
— I Didn’t Let You Go Without a Fight (#689: October 7, 2014)
Reposted fromkulamin kulamin viakaygatsby kaygatsby
Ruda-Maruda
7678 f3d4
Ruda-Maruda
To, co wy nazywacie miłością, każdy mężczyzna czuje do każdej ładnej kobiety.
— Lew Tołstoj "Sonata Kreutzerowska"
Ruda-Maruda
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl