Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 10 2015

Ruda-Maruda
0968 d589 500
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viakaygatsby kaygatsby

May 12 2015

Ruda-Maruda
2210 ccff 500
Reposted fromquickcoffeebreak quickcoffeebreak viaiansha iansha
Ruda-Maruda
    Ludzie są zwyk­le nie­szczęśli­wi, bo za­miast kochać, zas­ta­nawiają się... czy powinni.

     
Reposted fromjdeg jdeg viapikkumyy pikkumyy
Ruda-Maruda
4087 a4c5
Reposted fromlittlepleasure littlepleasure viamyteatime myteatime
Ruda-Maruda

Wolność polega na tym, że przed nikim i z niczego nie muszę się tłumaczyć.

— Karl Lagerfeld
Reposted fromMissMurder MissMurder viapikkumyy pikkumyy
Ruda-Maruda
5204 4ec9
Reposted fromVerdeLemon VerdeLemon viamessclew messclew
Ruda-Maruda
5612 8eca 500
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaserplesniowy serplesniowy
Ruda-Maruda
1826 a00d 500
Reposted fromDaisy88 Daisy88 viaanakarenina anakarenina
Ruda-Maruda
Może prawdziwe uczucie to nie nagły płomień, trzęsienie ziemi. Może wystarczy dotknięcie dłoni, silny uścisk ramion, łagodny głos. I może nie od razu zmienia świat, a jedynie dwa życia na lepsze, trochę spokojniejsze i nie tak strasznie samotne.
— Lisa Unger, Kruche więzi
Reposted fromnaciol naciol viaquotes quotes

May 09 2015

Ruda-Maruda
Co mnie nie zabije,to mnie wzmocni, mówi jeden z najgłupszych sloganów psychologicznej nowomowy, bo to,co mnie nie zabije, może mnie zmienić -na długo, albo na zawsze -w żyjącego trupa z wypalonym środkiem i pozorem ruchu. 
— Joanna Bator
Ruda-Maruda
balonik
Reposted frommajkey majkey viaeternaljourney eternaljourney
Ruda-Maruda
5930 7229
Reposted fromiamstrong iamstrong viaeternaljourney eternaljourney

May 04 2015

Ruda-Maruda
Obojętność to rodzaj niechęci
— parafraza.

April 14 2015

Ruda-Maruda
6614 19c4
Reposted fromblaackcoffee blaackcoffee viafrieda9293 frieda9293
Ruda-Maruda

April 11 2015

Ruda-Maruda
Reposted fromthetemple thetemple
Ruda-Maruda
Ruda-Maruda
3313 cbf0 500
Reposted fromhalucine halucine viaEllaElla EllaElla

April 10 2015

Ruda-Maruda
Niech Cię nie niepokoją
Cierpienia Twe i błędy.
Wszędy są drogi proste,
Lecz i manowce są wszędy.

O to chodzi jedynie,
By naprzód wciąż iść śmiało,
Bo zawsze się dochodzi,
Gdzie indziej niż się chciało.
— Leopold Staff
Reposted frompensieve pensieve viaterriblelove terriblelove
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl